Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Video tập huấn hóa đơn điện tử

Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức trân trọng giới thiệu đến người nộp thuế biết video Hội nghị tập huấn Hóa Đơn Điện Tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC cho người nộp thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là video cung cấp tất cả các thông tin, chính sách pháp luật thuế về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC dành cho tất cả đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giám đốc, kế toán…tham khảo.