Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hội nghị thành lập Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức

Sáng ngày 15/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ công bố có Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn; tập thể lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức.

Việc thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức nhằm thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác thuế được đồng bộ với hoạt động của cơ quan hành chính khác trên địa bàn TP. Thủ Đức; đồng thời, đảm bảo việc phục vụ cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân đến liên hệ giao dịch về thuế tại TP. Thủ Đức liên tục, không bị gián đoạn.          

Phát biểu tại Lễ công bố, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, xắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về sắp xếp, thành lập chi cục thuế khu vực.

Trên cơ sở đó, từ cuối năm 2018 đến tháng 2/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành sắp xếp, hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực. Trong đó Hồ Chí Minh hợp nhất, sáp nhập 4 Chi cục Thuế gồm Nhà Bè, Quận 7, Quận 12 và Hóc Môn thành 2 Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè và Quận 12 – huyện Hóc Môn. Như vậy, cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế (giảm 296 chi cục), đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với Chi cục Thuế Thủ Đức, thực hiện Nghị quyết số 1111 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp 03 quận gồm: Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức là các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh. Theo đề án, ước tính TP. Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) TP. Hồ Chí Minh và chiếm khoảng 7% GDP của cả nước, trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Với vai trò quan trọng như vậy, để có mô hình cơ quan quản lý thuế tương xứng với tầm quan trọng của TP. Thủ Đức, đồng thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào NSNN, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án báo cáo Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các Chi cục Thuế có quy mô quản lý về số thu và NNT lớn. Đồng thời ban hành Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 về thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để hoạt động theo mô hình mới. Như vậy, với việc thành lập Chi cục Thuế TP Thủ Đức, hiện nay toàn ngành Thuế còn 413 Chi cục thuế.

Đối với công tác bàn giao, tiếp nhận, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi dữ liệu quản lý thuế, kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Thuế với Cục Thuế và Tổng cục Thuế; tổ chức bàn giao, quản lý cơ sở nhà đất và tài sản của các Chi cục Thuế và công tác Đảng, đoàn thể.

Theo đó, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban lãnh đạo Chi cục Thuế Thủ Đức khẩn trương thực hiện một số yêu cầu để Chi cục Thuế Thủ Đức sớm ổn định để triển khai nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Cụ thể:

Một là, lập tức bắt tay triển khai ngay các công việc, khẩn trương thực hiện tiếp nhận, bàn giao vận hành hoạt động của Chi cục Thuế đảm bảo việc hợp nhất 3 chi cục thuế không ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ của cơ quan thuế với NNT; không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT vào NSNN.

Hai là, việc sắp xếp nhân sự các phòng của Chi cục Thuế Thủ Đức cần đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực, phẩm chất của các công chức và điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, có tính ổn định, liên tục trong hoạt động của đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt của 142 cán bộ đảng viên tại chi cục. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Chi Cục Thuế Thủ Đức cần lưu ý bố trí nhân sự phòng thanh tra, kiểm tra thuế cần lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được rèn luyện về kỹ năng thanh tra, đạo đức, tác phong làm việc tốt, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tránh gây thắc mắc, khiếu kiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ba là, thực hiện phân công, giao trách nhiệm quản lý cụ thể cho từng phòng chức năng phù hợp đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thu. Trong đó, bố trí một phòng quản lý hộ, cá nhân kinh doanh làm đầu mối quản lý hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn. Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ NNT là cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện khai, nộp thuế điện tử; tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh thông qua kết nối máy tính tiền, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn…

Bốn là, đối với hoạt động công tác đảng, đoàn thể, Chi cục Thuế Thủ Đức cần sớm kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới, đảm bảo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, thay mặt ngành Thuế cả nước Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn gửi lời trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chỉ đạo ngành thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong muốn và các đồng chí tiếp tục ủng hộ, quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế Thủ Đức trong công tác quản lý thuế, giúp cơ quan thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách và các nhiệm vụ chính trị được giao khác năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chi cục Thuế Thủ Đức sau khi thành lập sẽ là một trong những chi cục thuế quản lý số thu thuế và số NNT lớn nhất không chỉ tại TP. Hồ Chí Minh mà còn trên cả nước, với số lượng doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh do đơn vị quản lý lên đến trên 74.000 (gồm trên 39.000 doanh nghiệp và trên 35.000 hộ, cá nhân kinh doanh), dự toán năm 2022 khoảng 21.500 tỷ (trong đó khoảng 14.500 tỷ là thu từ đất).

Chi cục Thuế Thủ Đức là Chi cục thuế đầu tiên trên cả nước được tổ chức cấp phòng thuộc chi cục (thay cho cấp đội), đồng thời cũng là chi cục thuế đầu tiên được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế (hiện nay cấp chi cục chỉ thực hiện chức năng kiểm tra thuế). Theo đó, Chi cục Thuế Thủ Đức được tổ chức gồm 16 phòng; trong đó: 06 phòng chức năng; 04 phòng quản lý hộ, cá nhân kinh doanh; 05 phòng kiểm tra thuế và 01 phòng thanh tra – kiểm tra thuế (thực hiện cả hai chức năng thanh tra, kiểm tra).

Số lượng công chức sau khi sáp nhập là 321 công chức, trong đó có 142 Đảng viên.