Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo về việc triển khai khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp

Kính gửi: Quý tổ chức, Doanh nghiệp.
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp, tổ chức (Người nộp thuế) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời gian qua.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp triển khai chương trình đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghệp, từ đó có các giải pháp, hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số được hiệu quả.
Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để Quý doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào việc quản lý điều hành doanh nghiệp. Trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp tham gia chương trình Khảo sát trực tuyến theo link khảo sát dưới đây:
Đường link trả lời: https://vcci-erp.vn/hochiminh
Thông tin thu thập sẽ là cơ sở để VCCI tổng hợp, phân tích và xây dựng báo cáo chung về tình hình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho người nộp thuế. Bộ phận tiến hành thu thập thông tin Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và VCCI cam kết bảo mật đối với thông tin, và chỉ sử dụng thông tin thu thập với các mục đích nêu trên.
Trong trường hợp có vướng mắc, khó khăn khi trả lời hoặc có thắc mắc liên quan đến việc thu thập thông tin, xin Quý doanh nghiệp, tổ chức liên hệ với đại diện của Tổ chuyển đổi số VCCI: ông Đào Công Luận – Chuyên gia Tổ chuyển đổi số VCCI – Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Email: vcci.chuyendoiso@gmail.com để được hỗ trợ.
Xin trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp, tổ chức!