Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TRỤ SỞ CHÍNH: 1398 ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ LỢI, TP. THỦ ĐỨC

Bộ phận Tuyên truyền – hỗ trợ NNT
(028)37423431
Bộ phận Ấn chỉ
(028)38978203
Bộ phận văn thư tiếp nhận công văn
(028)37423446
Phòng Kiểm tra nội bộ
(028)37425211
Phòng Trước bạ và thu khác
(028)37423437 / (028)37423433
Phòng Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
(028)37423442
Bộ phận Xử phạt tờ khai
(028)37423435
Bộ phận Tin học
(028)35352744
Phòng Quản lý nợ
(028)37425150
Phòng Thanh tra – Kiểm tra
(028)35352741
Phòng Kiểm tra thuế số 01
(028)37423441
Phòng Kiểm tra thuế số 02
(028)35352742
Phòng Kiểm tra thuế số 03
(028)35352743 / (028)37423483
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 01
(028)37423485

 

CƠ SỞ 2: 16 ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH CHIỂU. TP. THỦ ĐỨC

Bộ phận Tuyên truyền – hỗ trợ NNT
(028)37228593
Bộ phận Ấn chỉ
(028)38978203
Bộ phận văn thư tiếp nhận công văn
(028)37228593
Phòng Kiểm tra nội bộ
(028)37220715
Phòng Trước bạ và thu khác
(028)38972494
Phòng Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
(028)37220717
Phòng Kiểm tra thuế số 04
(028)37220716
Phòng Kiểm tra thuế số 05
(028)38978201
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 02
(028)38960586
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 03
(028)38966679
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 04
(028)37225300