Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tin bài về thuế

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số

Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua, nhiều biện pháp cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử đã được thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là 01 trong 04 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến.

Đọc thêm...

Trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Theo đề án đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế (NNT) giai đoạn 2021-2030 ngành Thuế sẽ đẩy mạnh áp dụng CNTT phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế, phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong thanh kiểm tra như là một biện pháp hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế, giảm khiếu nại thanh, kiểm tra.

Đọc thêm...

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để nhà cung cấp ở nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai xây dựng, vận hành thử nghiệm và chuẩn bị ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN có thu nhập từ Việt Nam đăng ký, khai, nộp thuế (Cổng TTĐT NCCNN).

Đọc thêm...

Chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan để tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất.

Đọc thêm...

Bộ Tài chính lấy ý kiến đánh giá và đề xuất sửa đổi 9 luật thuế

Những nội dung mà Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan có liên quan báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá tại 9 luật thuế (gồm: Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) bao gồm, đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện; những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành luật; đánh giá cụ thể trên từng nhóm vấn đề.

Đọc thêm...

Thực trạng thu thuế chuyển nhượng BĐS và giải pháp chống thất thu NSNN

Ngày 12/1/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã ký công văn số 438/BTC-VP gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng BĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đọc thêm...

Cần bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế trong lĩnh vực TMĐT

Hiện tại, vi phạm về thuế chủ yếu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) là không đăng ký kinh doanh, kê khai sai, giấu doanh thu, trốn thuế, khiến cơ quan thuế khó theo dõi, quản lý, xác định được đối tượng chịu thuế và số thuế phải nộp. Vì vậy, vấn đề đặt ra là, phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký, kê khai thuế. Đi liền với đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy vết, rà soát đưa các cá nhân vào diện quản lý thuế; có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm khi phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế trong lĩnh vực TMĐT.

Đọc thêm...

Toàn ngành Thuế đặt quyết tâm cao nhất triển khai thành công hóa đơn điện tử

Có thể khẳng định, sự kiện công bố Hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý thuế, quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, minh bạch. Ngành Thuế tin tưởng rằng việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.

Đọc thêm...