Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile

Các chức năng chính mà Etax mobile cung cấp cho người nộp thuế đó là: Đăng ký mở tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế;Tra cứu nghĩa vụ thuế TNCN; GTGT; LPTB; Phi nông nghiệp; Sử dụng đất nông nghiệp; Nghĩa vụ tài chính về đất; Phí; Lệ phí…; Nộp thuế điện tử thông qua kết nối, tích hợp trực tuyến với hệ thống các Ngân hàng thương mại; Tra cứu Hồ sơ khai thuế, Quyết toán thuế, Thông tin người nộp thuế, Thông tin người phụ thuộc và một số các tiện ích khác cho người nộp thuế .

Đọc thêm...

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 bổ sung các mẫu quyết toán thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Đọc thêm...

Ứng dụng eTax Mobile sẽ liên tục được mở rộng, hình thành hệ sinh thái các dịch vụ thuế thông minh

Với mục tiêu “80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động” nên trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh công tác cải cách và hiện đại hóa. Đặc biệt, ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã chính vừa thức đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) vào hoạt động. Với ứng dụng eTax Mobile sẽ góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3, iTaxViewer 1.8.8

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai một số tờ khai quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Đọc thêm...

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để nhà cung cấp ở nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai xây dựng, vận hành thử nghiệm và chuẩn bị ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN có thu nhập từ Việt Nam đăng ký, khai, nộp thuế (Cổng TTĐT NCCNN).

Đọc thêm...