Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hóa đơn điện tử

Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành, UBND các tỉnh lựa chọn một số địa phương  gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai trong giai đoạn 1 áp dụng 100% các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng thì sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền, trọng tâm là nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc…

Đọc thêm...

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và công văn số 15461/CTTPHCM-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo tập huấn về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với Người nộp thuế vào ngày 12/01/2023.

Đọc thêm...

Hướng dẫn NNT xử lý hóa đơn điện tử (HĐĐT), bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 7 và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế Thành phố Thủ Đức hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp, cụ thể như sau.

Đọc thêm...

Chương trình “Hóa đơn may mắn” góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng

Cơ cấu giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của các kỳ bấm số thí điểm được thực hiện theo tiêu chí: mỗi kỳ sẽ lựa chọn 03 hóa đơn may mắn để trao thưởng. Trị giá mỗi giải thưởng được trao lên đến 50 triệu đồng cho một hóa đơn may mắn. Người nhận giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của kỳ bấm số 1 và 2 sẽ được Tổng cục Thuế trao thưởng trực tiếp.

Đọc thêm...

Video tập huấn hóa đơn điện tử

Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức trân trọng giới thiệu đến người nộp thuế biết video Hội nghị tập huấn Hóa Đơn Điện Tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC cho người nộp thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là video cung cấp tất cả các thông tin, chính sách pháp luật thuế về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC dành cho tất cả đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giám đốc, kế toán…tham khảo.

Đọc thêm...

Giải đáp thường gặp về HĐĐT

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vướng mắc thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức trân trọng giới thiệu đến người nộp thuế biết.

Đọc thêm...

Tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 17/12/2021.

Đọc thêm...

Toàn ngành Thuế đặt quyết tâm cao nhất triển khai thành công hóa đơn điện tử

Có thể khẳng định, sự kiện công bố Hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý thuế, quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, minh bạch. Ngành Thuế tin tưởng rằng việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.

Đọc thêm...