Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Chuyển nhượng bất động sản

Quản lý chặt việc chuyển nhượng bất động sản: Nhiều tổ chức cá nhân đã chủ động điều chỉnh tăng giá tính thuế

Tổng cục Thuế cho biết thành lập TP. Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh (mô hình địa bàn hành chính mới) dẫn đến phát sinh các hạn chế trong thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, chuyển nhượng BĐS. Trong quý 1/2022 Chi cục Thuế TP. Thủ Đức đã giải quyết gần 11.000 hồ sơ mua bán nhà đất, trong đó người dân điều chỉnh lại 1.949 hồ sơ (chiếm gần 18% hồ sơ giải quyết) và số thuế tăng thu được 92,5 tỷ đồng, như vậy, việc chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS của Chi cục Thuế TP. Thủ Đức là hiệu quả.

Đọc thêm...